InkoopFocus gelooft in extra resultaat door focus

InkoopFocus gelooft in zaken doen op een heldere manier. Het toevoegen van waarde voor de klant is het enige waar op den duur alle partijen tevreden mee zijn. 

We zorgen dat u zich kan concentreren op uw specialisme terwijl wij kijken naar de zgn. randzaken.

Uw specialisme is waarmee u uw geld verdient. Focus op datgeen wat essentieel is voor uw primaire proces. Al het andere, het secundaire proces, is net zo hard nodig maar vreet onevenredig veel tijd en energie. Uw tijd wordt opgeslokt door de dagelijkse hectiek. Uw medewerkers zijn dermate druk met hun eigenlijke werk dat ze zich ook niet kunnen concentreren op de secundaire inkoopstromen. Daarmee wordt dat een proces van bestellen in plaats van inkopen en we weten allemaal dat dat twee totaal verschillende zaken zijn.

Daarom heeft InkoopFocus uw secundaire proces gemaakt tot haar primaire proces. U concentreert u op hetgeen waarmee u uw omzet en resultaat realiseert. InkoopFocus zorgt ervoor dat uw facilitaire inkopen marktconform blijven, dat u niet ongemerkt elk jaar meer betaalt als dat niet nodig is, dat u niet per ongeluk toch weer een jaar langer aan dat contract vast zit, dat hetgeen waarvan u al jaren het idee heeft dat het “eens uitgezocht moet worden” nu ook daadwerkelijk uitgezocht wordt.  En elke euro die u hier minder uitgeeft is een euro meer profit!

Kortom: Focus leidt tot extra resultaat! Dat is waarin wij geloven.