InkoopFocus is het antwoord op uw vraag

  • Waar vind ik de beste leverancier voor dat nieuwe product?
  • Ik wil een nieuwe collectie ontwikkelen maar wie kan me daar bij helpen?
  • Moeten we deze leverancier niet eens benchmarken?
  • Welke alternatieve leveranciers zijn er voor deze producten?
  • Hoe is deze kwaliteit eigenlijk vergeleken met de concurrenten in de markt?
  • Waar vind ik de juiste verpakking voor dit artikel?
  • Aan welke normeringen moet dit artikel voldoen?

Herkent u deze vragen?

Met het geven van de juiste antwoorden is meestal een onevenredige hoeveelheid aan tijd gemoeid. Het zoeken naar antwoorden moet tussen de bedrijven door waardoor het resultaat niet altijd betrouwbaar is. Gebrek aan tijd, capaciteit en de normale business die door moet gaan (en alle aandacht opeist), zijn hier ook debet aan. InkoopFocus biedt hier dé oplossing.

InkoopFocus zoekt en vergelijkt voor u, volgens de gewenste randvoorwaarden, en levert de verlangde informatie terwijl het dagelijkse proces normaal doorloopt.

Met onze 40 jaar gedeelde ervaring zijn we beschikbaar voor alle voorkomende projecten. Op parttimebasis of ad interim projecten, projecten met een vaste looptijd of tijdelijke ondersteuning.