Alles weer helder in beeld?

Soms komt het voor dat u een gehele categorie onder de loep zou willen nemen. Van prijsstelling tot leveranciersselectie, van promotie tot concurrentieanalyse tot assortimentskeuze en presentatie. Door capaciteitsgebrek komt het er echter maar niet van.

InkoopFocus kan dit traject voor u verzorgen.