Quick scan en Business Travel Audit

Zakelijke reiskosten zijn voor veel bedrijven een hoge kostenpost. Toch worden deze kosten vaak gezien als onoverkomelijk en zijn bedrijven en budgetverantwoordelijken  zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die tot kostenverlaging kunnen leiden zonder verlies aan kwaliteit en flexibiliteit. Een Business Travel Audit kan helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot substantiële kostenbesparingen.

Voorafgaand aan die Business Travel Audit voeren wij een Quick Scan audit uit. Dit is een onderzoekstraject van één of twee dagdelen om vast te stellen of realisatie van “total travel management” binnen de onderneming of organisatie mogelijk en realistisch is en dus of er een substantieel besparingspotentieel op reiskosten is.

 

Het onderzoek zal hoofdzakelijk bestaan uit gesprekken met het management. Uit de quick scan volgt een advies gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek.  Na evaluatie worden strategische opties voorgesteld. Een complete Business Travel Audit is in relevante gevallen nog benodigd om de strategische opties verder in beeld te brengen.

Vragen? Interesse om hier eens wat verder over door te praten?

http://www.inkoopfocus.nl/contact/contact/